Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Volwassenencatechisatie

Op woensdag 12 januari willen we bijeenkomen voor de volwassenencatechisatie. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.

12 jan2022

Deze kring is bedoeld voor allen die elkaar rondom het Woord willen ontmoeten, in het bijzonder degenen die de laatste jaren belijdenis aflegden. We gaan samen het avondmaalsformulier bespreken.

Bij de bespreking zijn we toe aan deze zin: Ten derde laat een ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven ware dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen, en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. Ook, of hij zonder enige geveinsdheid/huichelachtigheid (terwijl alle vijandschap, haat en afgunst/jaloersheid van harte aflegt) een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in ware liefde en eenheid met zijn naasten te leven.

Deze avond vindt plaats in één van de zalen van ons kerkgebouw.

  • © hersteld hervormde kerk 2022