Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Volwassenencatechisatie

Op woensdag 20 april willen we bijeenkomen voor de volwassenencatechisatie. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.

20 apr2022

Deze kring is bedoeld voor allen die elkaar rondom het Woord willen ontmoeten, in het bijzonder degenen die de laatste jaren belijdenis aflegden. We gaan samen (eerst in groepjes en dan voltallig) het avondmaalsformulier bespreken. Het volgende gedeelte is aan de orde:
1. afgodendienaars;
1. allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen;
2. allen die beelden eren;
2. alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, en andere dingen, zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten;
3. alle verachters van God, van Zijn Woord, en van de heilige sacramenten;
3. alle godslasteraars;
5. allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten;
3. alle meinedigen;
5. allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn;
6. alle doodslagers, kijvers, en die in haat en nijd tegen hun naasten leven;
7. alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards;
8. dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards;
en allen die een ergerlijk leven leiden.
Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze (welke Christus alleen voor Zijn gelovigen ingesteld heeft) onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden.”

Deze avond vindt plaats in één van de zalen van ons kerkgebouw.

  • © hersteld hervormde kerk 2022