Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

De mannenvereniging is de oudste vereniging binnen onze gemeente en bestaat 77 jaar.
De avonden wisselen met de verenigingsavonden van de vrouwenvereniging.
Zij duren van 19:30 tot 21:30 uur.

 

In de mannenvereniging worden dit winterseizoen de zes Bijbellezingen over 'De Wedergeboorte' van prof. dr. A. Baars behandeld en de daarbij gestelde vragen in groepjes besproken. Ook komen dit seizoen een aantal vrije onderwerpen aan de orde. 


Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:Logo mannenvereniging Onderzoekt de Schriften
Voorzitter: Ds. C.M. Buijs
Secretaris: M. Lobregt
Alg. adjunct: H. Kloosterman
Penningmeester: W.F. de Wit

Verheugend is om mee te kunnen delen dat diverse jonge mannen zich bij de vereniging hebben aangemeld. Het zou fijn zijn als de groei door zet. Weet u welkom.

  • © hersteld hervormde kerk 2024