Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

De mannenvereniging is de oudste vereniging binnen onze gemeente.
De avonden wisselen met de verenigingsavonden van de vrouwenvereniging.
Zij duren van 19:30 tot 21:30 uur.
In de mannenvereniging worden de Bijbelstudies van de Hersteld Hervormde Mannenbond. De daarbij gestelde vragen worden in groepjes besproken. De Bijbelstudies kunnen thuis worden voorbereid. Bij aanvang van het nieuwe siezoen zullen wij de laatste drie brieven over de profeet Haggai van auteur Ds. IJ.R. Bijl vervolgen met daarbij enkele vrij onderwerpen. In 2023 behandelen we, aansluitend op de eerdere acht Bijbelstudies over de eerste drie brieven uit Openbaring, de nieuwe serie vanaf hoofdstuk 4 van ds. Groenenberg.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:Logo mannenvereniging Onderzoekt de Schriften
Voorzitter: Ds. C.M. Buijs
Secretaris: M. Lobregt
Alg. adjunct: H. Kloosterman
Penningmeester: W.F. de Wit

Verheugend is om mee te kunnen delen dat diverse jonge mannen zich bij de vereniging hebben aangemeld. Het zou fijn zijn als de groei door zet. Weet u welkom.

  • © hersteld hervormde kerk 2023