Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Interne vertrouwenspersonen

In lijn met de richtlijnen van het landelijk Meldpunt Misbruik heeft de kerkenraad interne vertrouwenspersonen aangesteld.
De volgende personen zijn aanspreekpunt in het geval er sprake is van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag in pastorale of kerkelijke gezagsrelaties.

Dhr. K. (Kees) van de Steeg, tel. 06-50620214, email: vertrouwenspersoon-man@hhgelspeet.nl
Mevr. A.G. (Anja) van Helden-van Voorst, tel. 0577-723171, email: vertrouwenspersoon-vrouw@hhgelspeet.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024