Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Belijdenis catechisatie

De belijdeniscatechisatie is op vrijdagavond vanaf 20:00 uur.


BELIJDENIS VAN HET GELOOF
Het is niet eenvoudig om over dit onderwerp iets te schrijven. De meningen zijn nogal verdeeld. De één koppelt de belijdenis aan een bepaalde leeftijd. Een ander zegt dat je alleen belijdenis mag doen als je weet dat je een kind van de Heere bent. Beide visies worden gekenmerkt door eenzijdigheid. Wij moeten ons daar voor hoeden. Niemand wordt gedwongen. Ook de leeftijd mag geen rol spelen. Laat dat duidelijk zijn.

De belijdenis des geloofs is een zaak tussen de Heere en ons persoonlijk leven. We mogen het dus nooit zien als een soort afrondend examenjaar. Het persoonlijk element is dan helaas helemaal verdwenen. De catechisant(e) leert zijn/haar vragen en op de avond van aanneming wordt een proeve van bekwaamheid afgelegd. Vervolgens wordt de catechisant(e) in de boeken erbij geschreven. Op deze manier wordt de belijdenis des geloofs uitgehold. Natuurlijk is het element van leren aanwezig. De catechisant(e) zou ook niet anders willen. Maar de persoonlijke dimensie mag onder geen enkel beding eruit weggehaald worden. Daar zal dan ook over gesproken worden. Dan kan het gebeuren dat een catechisant(e) aan het einde van het seizoen besluit om nog een seizoen de catechisatielessen te volgen. Die vrijheid moet er zijn.

De belijdeniscatechese wordt door de predikant gegeven. In de periode van de belijdeniscatechisatie is er een gesprek tussen de catechisant(e) en de wijkouderling. Vanzelfsprekend voert ook de predikant een gesprek.

Op de avond van aanneming zijn de ouderlingen aanwezig. De predikant stelt de vragen waarna de catechisanten naar een andere zaal gaan en het college met elkaar spreekt over de belijdeniscatechisanten. Wanneer er niets op te merken is, mogen ze terug komen en kan het college aan de catechisanten vragen stellen of een gesprek beginnen. Vervolgens breekt het ogenblik aan dat de vraag gesteld wordt aan het aanwezige college of het toegestaan is dat belijdenis des geloofs in het midden der gemeente mag afgelegd worden.

De namen van de catechisanten worden tweemaal vanaf de kansel voorgelezen. Op een nader af te spreken tijdstip (meestal 2e Paas- of Pinksterdag) mag het ja-woord voor Gods Aangezicht uitgesproken worden. Het is gebruikelijk dat de jonge lidmaten daarna een psalm zingen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024