Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Kerkbestuur

Het kerkbestuur bestaat uit het college van kerkvoogden en het college van notabelen. Het zijn twee afzonderlijke colleges, ieder met hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wel is er een nauwe samenwerking en beide colleges samen worden aangeduid als het kerkbestuur. Om deze reden, en uit praktisch oogpunt, vergaderen beide colleges meestal gezamenlijk (meestal 1x per maand). Daarnaast vergaderen de colleges tweemaal per jaar afzonderlijk.
Onderstaand een overzicht.

Kerkvoogden:
C. van Asselt (voorzitter)
E. Dijkgraaf (secretaris)
G. H. Meems (penningmeester)
G. Hazeleger (alg. adjunct)
J. Oudendorp

Notabelen:
H. Stip (voorzitter)
W. van Lagen (secretaris)
A.J. van Asselt
G. Bronkhorst
G.A. van der Meyden

 

De taak van het college van kerkvoogden omvat onder meer:
-Het beheer van de kerkelijke financiën (alle gelden behalve diaconaal geld)
-Het jaarlijks opmaken van de begroting en jaarrekening
-Het beheer van de kerkelijke gebouwen en andere eigendommen
-Het inzamelen van gaven voor de gemeente, voor zover dit niet de diaconie betreffen
-Het beheer en de organisatie van het verjaardagsfonds
-Het benoemen en ontslaan van personeel, organisten en vrijwilligers
-Het bijhouden van het ledenbestand
-Het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van notabelen

Taken van de notabelen o.a.:
-De verkiezing van kerkvoogden.
-Het toezicht op het door de kerkvoogden gevoerde beleid.
-Controle en goedkeuring/fiattering van de jaarrekening en de begroting.
-Het verzorgen van de uitgifte van de collectemunten.
-Het ledigen (twee keer per jaar), samen met de diaconie, van de collectebusjes bij de kerktelefoonluisteraars.

Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is:
NL41 RABO 0384 7692 17.

Voor contactgegevens van het kerkbestuur, zie de contact pagina.

 

 

ANBI gegevens Kerkvoogdij

Klik hier voor informatie over de ANBI gegevens van de Stichting Vermogensbeheer van de kerkvoogdij.

Klik hier voor informatie over de ANBI gegevens van de Hersteld Hervormde gemeente te Elspeet-Vierhouten-Uddel.

Privacy Statement

  • © hersteld hervormde kerk 2024