Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Jeugdvereniging Timótheüs

Jeugdvereniging ”Timótheüs” komt één keer in de veertien dagen bij elkaar op dinsdagavond. De verenigingsavond is tijdens het winterseizoen van 19.30 tot 21.00 uur in één van de zalen van de kerk. Deze vereniging is bestemd voor leerlingen van klas 3 en 4 van het voortgezet onderwijs. De contributie is €7,50 per jaar. Deze avonden worden geopend met zingen, Bijbellezen en gebed. Twee leden geven een inleiding over een Bijbels onderwerp, daarna worden er vragen in groepjes gemaakt en dan nog in de groep besproken. Dan volgt de pauze waarin we wat drinken met iets lekkers erbij. Na de pauze zorgen twee andere leden voor een spel, quiz of iets anders. De avond wordt afgesloten met zingen en gebed. Bij de startavond en de sluitingsavond zijn alle verenigingen aanwezig. De startmiddag op zaterdag is een barbecue, samen met jv Obadja en jv Samuël. Vaak sluiten we het seizoen af met een wandeling. We gaan ieder jaar met elkaar naar de -16 jongerendag van de HHJO, waarna we aansluitend een ontspannend uitje hebben.

De leidinggevenden van deze vereniging zijn:
Tom ten Hove

Annelies Kroes

Else de Pater

vacature

  • © hersteld hervormde kerk 2024