Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Catechisatie

Op de maandag- en op vrijdagavond mag dit mooie werk onder onze jongeren plaats vinden. Met vreugde constateren wij dat vele jongeren uit de gemeente iedere week in het winterseizoen hun weg weten te vinden naar de zalen waar les wordt gegeven.

Tijdens het catechisatie uur staat het Woord van de Heere centraal. Dat is het belangrijkste. Het gesprek met elkaar en het luisteren naar elkaar is ook van belang. Velen van de jongeren werken of studeren in een omgeving waar met Gods Woord niet of nauwelijks gerekend wordt. Wat is het dan een groot voorrecht om rondom het Woord Gods en de daarop gegronde belijdenisgeschriften met elkaar in gesprek te zijn. Het Woord en de Geest voorzien van de wapens om staande te blijven in deze wereld. Daarom zien wij de jongeren graag op de catechisatie-uren.

Voor de volwassenen van onze gemeente die de catechisatie (al lang) achter zich hebben en toch meer willen leren, wordt er een aantal keren volwassencatechisatie gegeven.
De data staan op het jaarrooster en in de kerkbode.

  • © hersteld hervormde kerk 2024