Meer over Onze gemeente

Catechisatie

Op de maandag- en op vrijdagavond mag dit mooie werk onder
onze jongeren plaats vinden. Met vreugde constateren wij dat
vele jongeren uit de gemeente iedere week in het winterseizoen
hun weg weten te vinden naar de zalen waar les wordt gegeven.
Tijdens het catechisatie uur staat het Woord van de Heere
centraal. Dat is het belangrijkste. Het gesprek met elkaar en het
luisteren naar elkaar is ook van belang. Velen van de jongeren
werken of studeren in een omgeving waar met Gods Woord niet
of nauwelijks gerekend wordt. Wat is het dan een groot voorrecht
om rondom het Woord Gods en de daarop gegronde belijdenis-
geschriften met elkaar in gesprek te zijn. Daarom zien wij de
jongeren graag op de catechisatie-uren.
Het Woord en de Geest voorzien van de wapens om staande te
blijven in deze wereld.

Voor de volwassenen van onze gemeente die de catechisatie (al
lang) achter zich hebben en toch meer willen leren, wordt er een
aantal keren volwassencatechisatie gegeven.
De data staan op het jaarrooster en in de kerkbode.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021