Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Preek luisteren

U kunt hier de kerkdiensten live meeluisteren. Hiervoor is geen wachtwoord nodig.  Normaal start de uitzending automatisch op. Is dit niet het geval, klik dan op de  "live"  knop. 

In tegenstelling tot wat onderstaand beschreven staat, zijn oudere diensten wel beschikbaar.  Kies dan voor  "diensten terug luisteren" . U kunt deze diensten ook bereiken door hieronder voor "reguliere diensten"  te kiezen. U heeft dan het wachtwoord nodig zoals opgenomen in onze gemeentegids. Indien u via uw mobiele telefoon wilt luisteren kunt u ook de app installeren en gebruikt u eveneens het wachtwoord zoals opgenomen in de gemeentegids.

Voor het overzicht van de diensten en de groepsindeling per dienst klikt u op Diensten en Liturgie. Nadat de liturgie beschikbaar is wordt de liturgie ook per dienst weergegeven.

Wilt u de complete liturgie bekijken? Klik hier om de liturgie te downloaden.

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2023