Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Vrouwenvereniging "Wees een Zegen"

Het doel van de vereniging is het bestuderen van Gods Woord. Leidraad daarbij is een Bijbelstudieboekje van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Dit jaar heeft het Bijbelstudieboekje de titel: "De Alfa en Omega", n.a.v. het Bijbelboek Openbaring.
De avonden wisselen met de verenigingsavonden van de mannenvereniging.
Vanaf 19:15 uur is er inloop met koffie. We beginnen om 19:30 uur; om 21:30 uur wordt de avond afgesloten.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
Presidente: Mevr. H. Buijs - Heij
2e presidente: Mevr. A. Pieters - v.d. Berg
Secretaresse: Mevr. J. Paalman - Schuttevaar
Penningmeester: Mevr. J. Koetsier - Spelt
Alg. adjunct: Mevr. G. Koetsier - v.d. Steeg

Damesbezoekgroep
Dames van de vrouwenvereniging bezoeken alleenstaanden die 70 jaar of ouder zijn.
Ook jongere mensen, die graag bezoek willen, kunnen contact opnemen met Gerald  Kuijt, tel. 06-24449049
U kunt zich bij haar ook opgeven om bezoekdame te worden, u hoeft hiervoor geen lid van de vereniging te zijn.

Kerstbakjes
In de maand december wordt een Kerstmiddag voor ouderen gehouden.
De vrouwenvereniging draagt de verantwoordelijkheid voor deze middag.
Na deze middag worden bij de ouderen boven de 70 jaar kerstbakjes met fruit en een dagboek bezorgd.

  • © hersteld hervormde kerk 2023