Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Psycho-sociale hulp

Psycho-sociale hulp voor gemeenteleden

Voor iedereen in onze gemeente die hulp nodig heeft, vinden we het als kerkenraad van groot belang dat deze verleend wordt door organisaties die én inhoudelijk goede hulp verlenen, én werken op basis van een Bijbelse grondslag. We hebben als kerkenraad te maken met situaties waarin we graag willen helpen en door willen verwijzen naar een organisatie waar we qua werkwijze achter staan. Daarom is vanuit de diaconie een voorkeurslijst van organisaties opgesteld die u als gemeentelid in dat soort situaties kunt gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn hulp rondom de opvoeding van kinderen, zorg van psychische aard, maar ook zaken als rouwverwerking, burn-out, zelfvertrouwen, relatie, echtscheiding, seks- en pornoverslaving, trauma en angst en dergelijke. Zaken waarmee we zomaar geconfronteerd kunnen worden in onze nabije omgeving of persoonlijk. En dat is heel ingrijpend.

Als kerkenraad willen we graag wat meer bieden dan alleen 'doorverwijzen' en daarom is een contract aangegaan met een professionele organisatie die zich richt op brede hulpverlening in zojuist benoemde gebieden, namelijk de stichting Schuilplaats. Deze stichting heeft in de loop van jaren verspreid over Nederland hulpverleningslocaties opgezet om christelijke hulpverlening in de regio te bieden. Door vanuit onze gemeente een contract met deze stichting aan te gaan, kunnen gemeenteleden die deze hulpverlening nodig hebben daar vanaf heden tegen een verlaagd tarief gebruik van maken. Mocht het verlaagde tarief voor iemand uit onze gemeente niet haalbaar zijn, dan kan er óf contact worden opgenomen met stichting Schuilplaats, of met iemand van de diaconie. Door de stichting Schuilplaats wordt bij de diaconie niet bekend gemaakt welke gemeenteleden hulp hebben aangevraagd. Schroom niet, kom met uw vragen en zorgen en laat er geen enkele belemmering zijn om ons te benaderen. We helpen u graag!

Mocht u meer informatie willen lezen over stichting Schuilplaats en haar hulpverlening, raadpleeg dan de website www.stichtingschuilplaats.nl. Heeft u verder nog vragen, neemt u dan contact op met één van de diakenen. Hartelijke groet, uw kerkenraad en diaconie.

ANBI gegevens Diaconie

Klik hier voor informatie over de ANBI gegevens van de Stichting Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Elspeet.

Klik  hier voor informatie over de ANBI gegevens van de Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente Elspeet.

Privacy Statement

  • © hersteld hervormde kerk 2024