Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Zendingscommissie

De zendingscommissie is er om het zendingswerk in onze gemeente onder de aandacht te brengen. Zij richt zich op de zending, uitgaande van de Zending Hersteld Hervormde Kerk. De ZHHK is actief in Malawi en Suriname. In Malawi wordt samengewerkt met de Reformed Presbyterian Church (RPC). In Suriname wordt gewerkt in Powakka en Paramaribo.
Wij bevelen het zendingswerk aan in uw gebeden.

De zendingscommissie bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Ouderling R. Koetsier
Algemeen adjunct: Diaken J.G. Dijkgraaf
Secretaresse: Marianne Kroes-Koetsier
Penningmeester: Hans Hofman
Lid: Everlien Bogert-Mulder

Contact adres: zendingscommissie@hhgelspeet.nl
Rekening nr. NL79RABO 0192 316 168

Zending HHK

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024