Dagelijks Woord

Meer over Gemeentenieuws

Gemeentenieuws

Hier vindt u wekelijks de kerkbode berichten van onze gemeente.
 

De kerkbode berichten blijven voor een periode van vijf weken op de website staan.
Links kunt u een datum kiezen voor een bericht naar keuze.

Deze berichten verschijnen ook wekelijks in de Hervormde Kerkbode van de Veluwe.
Kopij aanleveren voor zaterdagmiddag 12:00 uur bij mevr. L. Visser - van der Pligt, in lettertype  Times New Roman 12pt.

E-mail: kerkbode@hhgelspeet.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2023