Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Verenigingen

Onze gemeente kent gelukkig een rijk geschakeerd verenigingsleven. Zeker in deze tijd is het nodig gelegenheid te hebben voor ontmoeting en bezinning.
Kerkelijk verenigingswerk is van belang voor een Bijbels verantwoorde meningsvorming. Daarvoor zijn kennis en inzicht nodig. Dat geldt voor jongeren, die de maatschappij nog zullen intrekken. Het geldt ook voor ouderen, al was het maar om de jeugd te kunnen begeleiden naar de volwassenheid.
Voor allen zijn de avonden ook momenten van rust en ontspanning.
Hier stellen de verenigingen zich voor. Wat betreft de vrouwen- en mannenvereniging staat er geen leeftijd bij. Daarom nodigen wij ook jonge vrouwen en mannen uit deze verenigingen te bezoeken.
In het algemeen geldt: Als u/jij nog geen lid bent, wordt u/jij van harte uitgenodigd een avond als gast bij te wonen. We zien uit naar uw/jouw komst.
De verenigingen komen in de regel eens in de veertien dagen bijeen. Dinsdagavond is de vergaderavond. De vergaderdata staan in de agenda. De start- en sluitingsavond worden met alle verenigingen gehouden. Het kerstfeest wordt met alle jeugdverenigingen gevierd.

Binnen de kerkenraad is een commissie jeugdwerk. De leden zijn: ouderlingen H. Hofman en R. Koetsier, diakenen J.W. van Asselt en G. Bast.
Ouderling H. Hofman is het aanspreekpunt voor het jeugdwerk.

  • © hersteld hervormde kerk 2024