Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Hulpdienst Voor Elkaar

U kunt, indien nodig, een beroep doen op de diaconale hulpdienst. Als U wat ouder bent dan worden eerst de mogelijkheden van Oranjehof en Het Venster met U besproken. Hieronder enkele voorbeelden waarin de diaconale hulpdienst kan bemiddelen en/of adviseren.

- oppas bij plotselinge ziekenhuisopname ouders
- tijdelijk hulp bij o.a. ziekte moeder in het gezin
- u ontvangt graag een bezoekje
- medicijnen halen of andere boodschappen doen
- vervoer naar o.a. arts of ziekenhuis
- lichte verzorging/verpleging
(hierbij geldt wel de voorwaarde van deskundigheid en ervaring)
- maaltijden koken in de week van overlijden man/vrouw

Contactpersonen voor de hulpdienst zijn:
Jannie Paalman (06-21485166)
Hennie ten Voorde (0577-492149)
E-mail: hulpdienstvoorelkaar@hhgelspeet.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024