Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Zondagsschool

Vanaf september tot midden juni wordt in Elspeet, aansluitend op de ochtenddienst tot 12:00 uur, zondagsschool gehouden voor de kinderen in de basisschool leeftijd.
In Nunspeet gebeurt dat in gebouw "De Wheme" bij de dorpskerk.
Op de zondagsschool wordt gebeden, gezongen en een Bijbelverhaal verteld, waarna er gelegenheid is voor vragen. Tevens wordt een Psalmvers en/of Bijbetekst aangeleerd.
De kerkenraad vraagt u dit mooie werk te steunen en te gedenken in uw gebeden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
1e Voorzitter: Dhr. D.J. van Norel
2e Voorzitter: Dhr. H. de Bode
Alg. Adjunct: Mevr. A. Smit - v.d. Berg
Secretaresse: Mevr. G. Kuijt - Koetsier
Penningmeester: Dhr H. Hofman

Groep indeling Elspeet:
Zondagsschool groep 1:  Basisschool groep 1 & 2
Zondagsschool groep 2:  Basisschool groep 3 & 4
Zondagsschool groep 3A:  Basisschool groep 5
Zondagsschool groep 3B:  Basisschool groep 6
Zondagsschool groep 4:  Basisschool groep 7 & 8

Groep indeling Nunpeet:
Zondagsschool groep 1:  Basisschool groep 1 - 4
Zondagsschool groep 2:  Basisschool groep 5 - 8

  • © hersteld hervormde kerk 2022