Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Zondagsschool

Vanaf september tot midden juni wordt in Elspeet, aansluitend op de ochtenddienst,  zondagsschool gehouden voor de kinderen van de gemeente in de basisschool leeftijd. Aanvang om 11.30 uur.

In Nunspeet gebeurt dat in gebouw De Rank, Prins Bernhardstraat 2.
Op de zondagsschool wordt gebeden, gezongen en een Bijbelverhaal verteld, waarna er gelegenheid is voor vragen. Tevens wordt een Psalmvers en/of Bijbetekst aangeleerd.
De kerkenraad vraagt u dit mooie werk te steunen en te gedenken in uw gebeden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
1e Voorzitter: Dhr. D.J. van Norel

2e Voorzitter: Dhr. H. Hofman
Alg. Adjunct: Mevr. A. Smit
Secretaresse: Mevr. G. Kuijt
Penningmeester: Mevr. A. v.d. Werfhorst

Groep indeling Elspeet:
Zondagsschool groep 1:  Basisschool groep 1 & 2
Zondagsschool groep 2:  Basisschool groep 3 & 4
Zondagsschool groep 3:  Basisschool groep 5 & 6
Zondagsschool groep 4:  Basisschool groep 7 & 8

Groep indeling Nunpeet:
Zondagsschool groep 1:  Basisschool groep 1 - 4
Zondagsschool groep 2:  Basisschool groep 5 - 8

  • © hersteld hervormde kerk 2024