Meer over Onze gemeente

Zondagsschool

Vanaf september tot de midden juni wordt in Elspeet, aansluitend op de ochtenddienst tot 12:30 uur, zondagsschool gehouden voor de kinderen in de basisschool leeftijd.
In Nunspeet gebeurt dat 's middags in gebouw "De Wheme" bij de dorpskerk, aanvang: 14:00 uur.
Op de zondagsschool wordt gebeden, gezongen en een Bijbelverhaal verteld, waarna er gelegenheid is voor vragen. Tevens wordt een Psalmvers en/of Bijbetekst aangeleerd.
De kerkenraad vraagt u dit mooie werk te steunen en te gedenken in uw gebeden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr. D.J. van Norel
Dhr. D. Kloosterman
Mevr. A. Smit
Mevr. A. Koster
Dhr H. Hofman

Groep indeling Elspeet:
Zondagsschool groep 1:  Basisschool groep 1 & 2
Zondagsschool groep 2:  Basisschool groep 3 & 4
Zondagsschool groep 3A:  Basisschool groep 5
Zondagsschool groep 3B:  Basisschool groep 6
Zondagsschool groep 4:  Basisschool groep 7 & 8

Groep indeling Nunpeet:
Zondagsschool groep 1:  Basisschool groep 1 - 4
Zondagsschool groep 2:  Basisschool groep 5 - 8

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020