Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Jeugdvereniging Samuël

Jeugdvereniging ”Samuël” komt, in het winterseizoen, één keer in de veertien dagen op dinsdagavond bij elkaar. De verenigingsavond is van 19.00 tot 20.30 uur in een van de zalen van de kerk. Deze avonden worden met zingen en gebed geopend. Daarna wordt er door één van de leidinggevenden een verhaal verteld of een inleiding voorgelezen over een bepaald Bijbelgedeelte. Daarna houden we een korte pauze met wat drinken en een koekje. Na de pauze doen we iets ontspannends, zoals een spel, een quiz, of iets creatiefs. Met zingen en gebed wordt de avond afgesloten.

Deze vereniging is bestemd voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool.

De contributie voor jv ”Samuël” is € 7,50 per jaar.

Als afsluiting van het seizoen gaan we nog naar een regionale appèlmorgen die georganiseerd wordt door de HHJO, met aansluitend een ‘middaguitje’.

De leidinggevenden van deze vereniging zijn:
Rie-Janne Hofman

Gerrieke v.d. hoorn
Jan Kroes

Anneline Koetsier

Jan Schouten

  • © hersteld hervormde kerk 2024