Meer over Contact

Gegevens:

Kerkgebouw:
Hersteld Hervormde Gemeente,
Vierhouterweg 45, 8075 BG Elspeet, tel.:0577-492158

Predikant:
Ds. W. Pieters, Vierhouterweg 71, 8075 BG Elspeet,
tel.: 0577-723 102  Email: wpieters@kliksafe.nl

Scriba:
Dhr. B. Visser, Zeisweg 17, 8075 CC Elspeet,
tel.: 0577-490 696 Email: scribahhgelspeet@kliksafe.nl

Diaconie:
Dhr. B. Visser, Zeisweg 17, 8075 CC Elspeet,
tel.: 0577-490 696
Bankrekening: NL21 RBRB 0825 315522

Kerkvoogdij:
Dhr. C. van Asselt, Bosrand 103, 8075 BL Elspeet,
tel.: 0577-491 762 Email: cvanasselt@solcon.nl
Bankrekening: NL41 RABO 0384 7692 17

Koster:
Dhr. G. van de Zande, Vierhouterweg 72,
8075 BK Elspeet, tel.: 0577-492 476 of 06-2943 2901
Email: g.vandezande@kliksafe.nl

Kerkdiensten beluisteren op internet:
Dhr. W. van Lagen, Aardhuisweg 22, 3888 MG Uddel,
tel.: 0577-401 591 Email: info@vanlagen.com
Dhr. A. Kroes, Kerkpad 4, 8075 AK Elspeet,
Tel.: 0577-491 331 Email: akroes@solcon.nl

Preken op cd bestellen:
Dhr. C. van Asselt, Bosrand 103, 8075 BL Elspeet,
tel.: 0577-491 762 Email: cvanasselt@solcon.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2019