Meer over Onze gemeente

Collectemunten

Maandelijks, gewoonlijk op de eerste maandag van de maand, is er uitgifte van collectemunten. Dit is in één van de zalen van de kerk van 19:00 uur - 21:00 uur.

Omdat de kerkvoogdij door de belastingdienst erkend is als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), kunt u een deel van uw giften terug vragen via de belastingdienst. Ook giften via de bank zijn aftrekbaar.

De volgende munten zijn beschikbaar:
Groene munten, waarde: € 0,60   (per 50 stuks te koop)
Blauwe munten, waarde: € 1,00   (per 50 stuks te koop)
Rode munten, waarde: € 2,00   (per stuk te koop)
Grijze munten, waarde: € 5,00   (per stuk te koop)
Witte munten, waarde: € 10,00   (per stuk te koop)

  • © hersteld hervormde kerk 2020