Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Kerkenraad

Preses: Ds. W. Pieters
Scriba: T. Westerbroek
Assessor: R. Koetsier

Ouderlingen: A. de Bode
H. Hofman
J.F. Kaashoek
R. Koetsier
A.G. Kuijt
G.M. Mulder
K. Tippe
T. Westerbroek

Naar de classis en de synode zijn namens onze gemeente afgevaardigd: ouderling R. Koetsier en ouderling H. Hofman (vervanger: ouderling K. Tippe)

Diakenen:
Voorzitter: B. Visser
Secretaris: J.G. Dijkgraaf
Penningmeester: G.J. Bast
A. van Ark
E. van Asselt
J.W. van Asselt

Diaconale zorg:
Voor vragen op diaconaal gebied kunt u contact opnemen met de voorzitter van de diaconie, diaken B. Visser.

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL21 RBRB 0825 3155 22

De diaconie participeert in de volgende stichtingen / instellingen:
-Zorgcentrum Oranjehof
-Stichting ”Het Venster”
-Het diaconaal platform (gem. Nunspeet / wmo)

De diaconie ondersteunt plaatselijk, landelijk en wereldwijd via diverse organisaties.

ANBI gegevens Diaconie

Klik hier voor informatie over de ANBI gegevens van de Stichting Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Elspeet.

Klik  hier voor informatie over de ANBI gegevens van de Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente Elspeet.

Privacy Statement

  • © hersteld hervormde kerk 2023