Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Kerkenraad

Preses: Ds. W. Pieters
Scriba: T. Westerbroek
Assessor: R. Koetsier

Ouderlingen: A. de Bode
H. Hofman
J.F. Kaashoek
R. Koetsier
A.G. Kuijt
G.M. Mulder
K. Tippe
T. Westerbroek

Diakenen:
Voorzitter: D.J. van Norel
Secretaris: J.G. Dijkgraaf
Penningmeester: G.J. Bast
E. van Asselt
J.W. van Asselt
G. Woudenberg

Diaconale zorg:
Voor vragen op diaconaal gebied kunt u contact opnemen met de voorzitter van de diaconie, diaken D.J. van Norel.

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL21 RBRB 0825 3155 22

De diaconie participeert in de volgende stichtingen / instellingen:
-Zorgcentrum Oranjehof
-Stichting ”Het Venster”
-Het diaconaal platform (gem. Nunspeet / wmo)

De diaconie ondersteunt plaatselijk, landelijk en wereldwijd via diverse organisaties.

Voor contactgegevens van de predikant, kerkenraad of diaconie, zie de contact pagina.

ANBI gegevens Diaconie

Klik hier voor informatie over de ANBI gegevens van de Stichting Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Elspeet.

Klik  hier voor informatie over de ANBI gegevens van de Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente Elspeet.

Privacy Statement

  • © hersteld hervormde kerk 2024