Meer over Onze gemeente

Kerkenraad

Preses: Ds. W. Pieters
Scriba: T. Westerbroek
Assessor: R. Koetsier

Ouderlingen:
J. van Ark
H. Hofman
J.F. Kaashoek
R. Koetsier
J. Krol
G.M. Mulder
D.J. van Norel
K. Tippe

Om de wijkindeling in te zien, dient u ingelogd te zijn.

Naar de classis en de synode zijn namens onze gemeente afgevaardigd: ouderling R. Koetsier en ouderling J. van Ark (vervanger: ouderling J. Krol)

Diakenen:
Voorzitter: B. Visser
Secretaris: T. Westerbroek
Penningmeester: G. Woudenberg
A. van Ark
A. de Bode
G.J. Bast

Diaconale zorg:

Voor vragen op diaconaal gebied kunt u contact opnemen met de voorzitter van de diaconie, B. Visser.

Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL21 RBRB 0825 3155 22

De diaconie participeert in de volgende stichtingen / instellingen:
-Zorgcentrum Oranjehof
-Stichting ”Het Venster”
-Het diaconaal platform (gem. Nunspeet / wmo)

De diaconie ondersteunt plaatselijk, landelijk en wereldwijd via diverse organisaties.

ANBI gegevens Diaconie

Klik hier voor informatie over de ANBI gegevens van de Stichting Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Elspeet.

Privacy Statement

  • © hersteld hervormde kerk 2020