Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Regiobijeenkomst Vergadering Zondagsrust

Deze bijeenkomst vindt plaats in één van de zalen van het kerkgebouw en begint om 19.30 uur.

27 okt2021

Het thema van deze bijeenkomst is: Wat is de zondag u waard?

Programma:
1. Opening door de voorzitter
2. Inleiding over het belang van de zondagsheiliging en het werk van de vereniging
3. Pauze (er is een informatietafel van de vereniging aanwezig)
4. Meditatie/sluiting door ds. D. Heemskerk

  • © hersteld hervormde kerk 2022