Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Preekbespreking

Zondagavond 7 april is er preekbespreking voor onze jongeren tot 16 jaar. We bespreken de preek van de avonddienst.

07 apr2024

De preek gaat over de avondpreek, die gaat over Lukas 19 vers 1 - 10.

Voor de preekbespreking zijn er de volgende vragen:
1. Wat kunnen we leren van de zóekende Zacheüs (vers 3)? Welke vraag moeten we onszelf stellen bij het lezen van de zin: “Zacheüs zocht Jezus te zien, Wie Hij was”?
2. Wat vertelt vers 5 ons over het karakter van de Zaligmaker?
3. Wat betekent het concreet als bij jullie gebeurt, wat vers 9 zegt: “Heden is dezen huize / aan dit huisgezin zaligheid geschied”?
4. Wat betekent ‘verloren zijn’ (vers 10)?
5. Was er in de preek iets waar je het niet mee eens was? Of wat je niet begreep? Of wat je erg aansprak? – kortom: welke vragen of opmerkingen wil jij maken?
Welkom!

  • © hersteld hervormde kerk 2024