Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Opening Academisch Jaar 2024-2025

Op DV vrijdag 30 augustus vindt in ons kerkgebouw de opening plaats van het academische jaar 2024-2025.

30 aug2024

Op deze avond zal de Heere een zegen gevraagd worden voor het werk van docenten, studenten en de activiteiten van het Hersteld Hervormd Seminarium. Tevens is de avond bedoeld om elkaar te ontmoeten.

De meditatie wordt verzorgd door ds. M.W. Muilwijk. Vervolgens zal dr. J. van de Kamp een lezing geven over 'De toekomstverwachting voor Israël in de kerkgeschiedenis'. Daarna zullen de nieuwe studenten zich voorstellen.

Deze jaaropening staat niet alleen open voor studenten en docenten, maar is toegankelijk voor allen die de opleiding van predikanten in de Hersteld Hervormde Kerk een warm hart toedragen. Iedereen, van jong tot oud, is hartelijk welkom deze avond bij te wonen.

Met het oog op de voorstelronde van nieuwe studenten worden zij van harte uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn. Zij worden vriendelijk verzocht zich aan te melden via dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl.

Wat? Jaaropening Hersteld Hervormd Seminarium

Wanneer? Vrijdag 30 augustus, aanvang 19.30 uur (19.00 uur inloop met koffie, thee)

Waar? Kerkgebouw van de HHG Elspeet, Vierhouterweg 45, 8075 BG Elspeet.

  • © hersteld hervormde kerk 2024