Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Lidmatenkring

Op woensdag 6 maart willen we bijeenkomen voor de lidmatenkring (die ook wel volwassenencatechisatie werd genoemd). Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.

06 mrt2024

Deze catechisatie is voor iedereen vrij toegankelijk. En alle leden zijn hartelijk welkom, in het bijzonder zij die in het afgelopen jaar belijdenis aflegden.

Dit seizoen bespreken we een aantal hoofdstukken uit het boek Onderwijs in de Weg der Wijsheid, dat je op de eerste avond krijgt. Deze keer hoofdstuk 24, over Psalm 65 - 78. 

Deze avond vindt plaats in één van de zalen van ons kerkgebouw.

  • © hersteld hervormde kerk 2024