Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Catechisaties

Op maandagavond is er catechisatie, zie voor het rooster van de catechisaties het  overzicht .

20 mrt2023

We behandelden in alle catechisatiegroepen de Heidelbergse Catechismus, voor deze avond moeten alle catechisanten kennen vraag 17 met het antwoord. Leren de andere gezinsleden mee?

  • © hersteld hervormde kerk 2023