Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Catechisaties

Op maandagavond is er weer catechisatie .

04 dec2023

De groepsindeling is hier te bekijken.

De afgelopen keer ging de les over vraag en antwoord 26:
Wat geloof je met deze woorden: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?
Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus,
  Die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft,
  Die ook door Zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert,
  om Zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is…

  • © hersteld hervormde kerk 2023