Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Zendingsmiddag

Dienst

17 jul2024 14:00

Ds. W. Pieters

Op deze woensdagmiddag is de jaarlijkse zendingsmiddag. De sprekers deze middag zijn ds. C.A. van den Brink en ds. M.A. Kempeneers.

De dienst begint om 14.00 uur.

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Allen hartelijk welkom!

Liturgie

Psalm 86 : 4
Psalm 86
Psalm 86 : 5
Hooglied 1 : 1 – 5
Psalm 66 : 8, 10
Jesaja 45 : 15 – 25
Psalm 68 : 15

 

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2024