Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Kerkradio en CD's bestellen

Kerkradio contactpersonen:
Dhr. W. van Lagen, Garderenseweg 106, 3888 LD Uddel,
tel.: 06 - 51 33 58 82 E-mail: wvanlagen@hhgelspeet.nl

Preken op cd bestellen:
Dhr. H. Stip, Staverdenseweg 45a, 8075 AP Elspeet,
tel.: 06 - 27 19 55 43 E-mail: hstip@hhgelspeet.nl


Informatie over kerkdiensten (data en tijden): Klik hier

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2024