Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Diensten en liturgie

Morgendienst
17 okt2021

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Middagdienst
17 okt2021

14:30 uur, Middagdienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Avonddienst
17 okt2021

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Morgendienst
24 okt2021

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Middagdienst
24 okt2021

14:30 uur, Middagdienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Avonddienst
24 okt2021

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. W. Pieters

14:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Morgendienst
31 okt2021

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Middagdienst
31 okt2021

14:30 uur, Middagdienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Avonddienst
31 okt2021

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. W. Pieters

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2021