Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Diensten en liturgie

Morgendienst
26 mei2024

10:00 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H.J. van Marle

Avonddienst
26 mei2024

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H.J. van Marle

Bijbellezing
29 mei2024

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Morgendienst
02 jun2024

10:00 uur, Voorbereiding Heilig Avondmaal

lees meer

Ds. W. Pieters

Avonddienst
02 jun2024

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Bijbellezing
05 jun2024

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Morgendienst
09 jun2024

10:00 uur, Heilig Avondmaal

lees meer

Ds. W. Pieters

Avonddienst
09 jun2024

18:30 uur, Nabetrachting Heilig Avondmaal

lees meer

Ds. W. Pieters

Morgendienst
16 jun2024

10:00 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Ottema

Avonddienst
16 jun2024

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Ottema

GBS-dienst
20 jun2024

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. A.J. Britstra

Morgendienst
23 jun2024

10:00 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Avonddienst
23 jun2024

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Morgendienst
30 jun2024

10:00 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. W. Pieters

Avonddienst
30 jun2024

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. W. Pieters

14:00 uur, Dienst

lees meer

Ds. W. Pieters

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2024