Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Diensten en liturgie

Morgendienst
11 dec2022

10:00 uur, Heilig Avondmaal

lees meer

Ds. W. Pieters

Avonddienst
11 dec2022

18:30 uur, Nabetrachting Heilig Avondmaal

lees meer

Ds. W. Pieters

Morgendienst
18 dec2022

10:00 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. D. Zoet

Avonddienst
18 dec2022

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. D. Zoet

10:00 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. W. Pieters

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. W. Pieters

10:00 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. P.J.T. van den Herik

Oudejaarsdienst
31 dec2022

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. W. Pieters

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2022