Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Morgendienst (Tweede Pinksterdag)

Openbare geloofsbelijdenis

20 mei2024 10:00

Ds. W. Pieters

Liturgie

Psalm 143 : 1, 2
Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 29
Psalm 143
Psalm 147 : 1, 2, 6
Psalm 143 : 6, 8
Psalm 17 : 3
Psalm 17 : 4
Psalm 143 : 10, 11

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2024