Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Avonddienst (Eerste Pinksterdag)

Avonddienst

19 mei2024 18:30

Ds. W. Pieters

Liturgie

Psalm 71 : 1, 2
Geloofsbelijdenis van Nicea
Romeinen 8
Psalm 27 : 1, 3, 7
Psalm 51 : 6
Psalm 65 : 1, 2, 3

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2024