Dagelijks Woord

Inloggen

Let op!   Het inloggen is gewijzigd.  U dient een e-mail adres op te geven met daaraan een wachtwoord gekoppeld. Gebruik hiervoor het algemene e-mail adres:

website@hhgelspeet.nl 
en gebruik het reeds bekende wachtwoord.

In de toekomst willen we dit registreren per gebruiker maar voorlopig willen we deze functie als bovenstaand gebruiken.

LET OP! Het wachtwoord wijzigt jaarlijks op 1 januari.

 Tip: In de gemeentegids staat het wachtwoord op pagina 15.  Wanneer u deze ziet, snapt u wat nu het nieuwe wachtwoord is.

  • © hersteld hervormde kerk 2022