Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Zendingsdienst

Dienst

17 apr2024 19:30

Ds. C.J.P. van der Bas

Liturgie

Psalm 27 : 1
Psalm 27 : 3
Handelingen 13 : 1 – 13
Psalm 7 : 5, 6, 8
Psalm 139 : 12, 13
Psalm 136 : 24

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2024