Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Tijdrede SGP

Dienst

06 jun2023 19:30

Ds. A.A. Egas

Liturgie

Psalm 43 : 3
2 Kronieken 14 : 1 t/m 15 : 2
Psalm 21 : 4, 5
Psalm 68 : 1
Psalm 27 : 5

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2023