Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Morgendienst

Ochtenddienst

14 apr2024 10:00

Ds. W. Pieters

Liturgie

Psalm 89 : 19
Handelingen 20 : 17 – 38
Psalm 19 : 4, 5
Psalm 119 : 3, 5
Psalm 25 : 2, 6

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2024