Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Morgendienst

Ochtenddienst

18 feb2024 10:00

Ds. A. van Duijn

Liturgie

Psalm 92 : 1
Psalm 51 : 4
Jesaja 52 : 13 – 53 : 12
Psalm 22 : 6, 14
Psalm 86 : 5
Psalm 98 : 1

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2024