Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Morgenddienst

Ochtenddienst

30 jan2022 09:30

Ds. W. Pieters

Uitgenodigd voor deze dienst: Groep 2 - L t/m Z

Liturgie

Psalm 103 : 1, 2
Romeinen 12 : 1 – 8
Psalm 145 : 1, 3
Psalm 51 : 9, 10

Aandachtspunten:
1. Wat betekent het dat Paulus in vers 1 bidt?
2. Wat is ‘jezelf als offer aan God geven’?
3. Wat is het ‘redelijke’ aan ons dienen van God?

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2022