Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Morgendienst

Ochtenddienst

16 jan2022 09:30

Ds. W. Pieters

Uitgenodigd voor deze dienst: Groep 2 - L t/m Z

Liturgie

Psalm 130 : 2, 3
Micha 7
Psalm 86 : 2, 3, 4
Psalm 103 : 2, 6

Aandachtspunten:
1. Waarin is onze God volgens Micha ( in vers 18) uniek / onvergelijkelijk?
2. Wat betekent de uitdrukking: voorbijgaan?
3. God heeft lust in goedertierenheid, dat is: Hij schept er behagen in om genadig trouw te zijn aan Zijn verbondsbelofte. Wat mogen en moeten wij met deze bekendmaking doen?

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2022