Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Morgendienst

Ochtenddienst

17 okt2021 09:30

Ds. W. Pieters

Uitgenodigd voor deze dienst: Groep 2 - L t/m Z

Liturgie

Ps. 103 : 8
1 Koningen 17 & 2 Koningen 5
Ps. 72 : 6, 7, 10
Ps. 67 : 1
Ps. 18 : 15

Aandachtspunten (Lukas 4 : 25 - 27):
1. Wat bedoelde Jezus de inwoners van Nazareth te leren door te verwijzen naar de beide geschiedenissen?
2. Waarom werden zij zo boos op Jezus?
3. Wat is de les uit dit alles voor ons?

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2021