Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Morgendienst - Heilige Doop

Ochtenddienst

26 sep2021 09:30

Ds. W. Pieters

Uitgenodigd voor deze dienst: Groep 7, 1, 2 - Visser t/m Z + A t/m Hazeleger

Liturgie

Psalm 39 : 3
Genesis 17 : 1 - 14
Psalm 105 : 5
Psalm 134 : 3
Psalm 99 : 1, 2
Psalm 87 : 3, 4

Aandachtspunten:
1. Op grond van welke beloften werden de jongetjes van Israëlieten besneden (zie ook het doopformulier)? Waarom gelden deze beloften ook voor ons?
2. Wat zou de zin betekenen: “Christus heeft Zijn bloed niet minder vergoten om de kínderen der gelovigen te wassen, dan Hij gedaan heeft om de volwássenen”?
3. Wat deed de besnijdenis aan het joodse volk? En wat doet de doop aan ons als kinderen?

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2021