Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Morgendienst

Ochtenddienst

01 aug2021 09:30

Ds. W. Pieters

Uitgenodigd voor deze dienst: Groep 3 - R t/m Z

Liturgie

Psalm 121 : 1, 2
Jozua 1 : 1 - 9
Psalm 91 : 1, 3
Psalm 46 : 1, 6
Psalm 3 : 3

Aandachtspunten (Spreuken 3:21-26):
1. Wat betekent het dat wijze en bedachtzame mensen hun voeten niet zullen stoten?
2. Wat is de hoop van zulke mensen? Wat is eigenlijk ‘hopen op God’?
3. Hoop jij ook op Gods genade? Waarom (niet)?

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2021