Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Morgendienst

Ochtenddienst

25 jul2021 09:30

Ds. W. Pieters

Uitgenodigd voor deze dienst: Groep 1 - A t/m Hooft

Liturgie

Psalm 33 : 11
Hebreeën 12 : 1 - 13
Psalm 103 : 5, 6, 7
Psalm 118 : 9
Psalm 105 : 3

Aandachtspunten:
1 Wat betekent ‘tucht’ in de Bijbel?
2 Hoe kastijdt God Zijn kinderen?
3 Welke troost zit in Spreuken 3 vers 11-12?

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2021