Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Middagdienst

Middagdienst

25 jul2021 14:30

Knd H. van de Beek

Uitgenodigd voor deze dienst: Groep 2 - Hoorn t/m P

Liturgie

Psalm 34 : 1, 2
Psalm 48 : 4
1 Timotheus 1 : 1 - 17
Psalm 42 : 1, 5
Psalm 72 : 6
Psalm 19 : 7

Tekst: 1 Timotheus 1: 15

Thema: Een getrouw woord en alle aanneming waardig
1. De aanleiding voor deze uitspraak
2. De inhoud van deze uitspraak
3. De bemoediging in deze uitspraak

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2021