Meer over Preek luisteren

Middagdienst

Middagdienst

20 jun2021 14:30

Ds. C.M. Buijs

Uitgenodigd voor deze dienst: Groep 1 - A t/m Hooft

Liturgie

Psalm 93 : 4
Handelingen 27 : 33 – 28 : 6
Psalm 89 : 14
Psalm 91 : 6

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2021