Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Herdenkingsdienst mannenvereniging en vrouwenvereniging

Dienst

22 sep2021 19:30

Ds. C.M. Buijs

U kunt zich per e-mail aanmelden bij de koster. Klik hier om u aan te melden.

Meer informatie over deze herdenkingsdienst vindt u hier.

Liturgie

Psalm 77 : 7
Johannes 5 : 31 - 47
Psalm 119 : 8, 67
Psalm 111 : 2
Psalm 56 : 5

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2021