Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

GBS - dienst

Dienst

22 jul2021 19:30

Ds. D. Zoet

U kunt zich per e-mail aanmelden bij de koster. Klik hier om u aan te melden.

Liturgie

Psalm 84 : 1
Mattheus 13 : 36 - 53
Psalm 89 : 3 en 7
Psalm 25 : 5
Psalm 72 : 9

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2021