Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Bijbellezing

Dienst

16 feb2022 19:30

Ds. W. Pieters

Iedereen is welkom, aanmelden niet nodig

Liturgie

Psalm 40 : 1, 2
Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 23
1 Korinthiërs 2
Psalm 68 : 5, 10
Psalm 98 : 1, 2

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2022