Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Avonddienst (GBS)

Avonddienst

19 mei2022 19:30

Ds. IJ.R. Bijl

Het GBS comité Elspeet, Uddel en Vierhouten houdt op donderdag 19 mei 2022 een bijeenkomst in ons kerkgebouw. In deze bijeenkomst, die om 19.30 uur aanvangt, zal ds. IJ.R. Bijl uit Vriezenveen voorgaan. Hierbij willen wij een ieder hartelijk uitnodigen om deze bijeenkomst bij te wonen en in deze weg het werk van de GBS te ondersteunen.

Liturgie

Psalm 19 : 1, 4
Efeze 6 : 10 – 20
Psalm 45 : 2, 3
Psalm 119 : 53
Psalm 56 : 6

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2022