Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Avonddienst

Avonddienst

04 jun2023 18:30

Ds. W. Pieters

Liturgie

Psalm 31 : 1, 2
Mattheüs 6 : 5 – 18
Psalm 66 : 8, 9, 10
Psalm 69 : 7
Psalm 71 : 1, 2
Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 119

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2023