Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Avonddienst

Avonddienst

23 jan2022 18:30

Ds. W. Pieters

Uitgenodigd voor deze dienst: Groep 1 - A t/m K

Liturgie

Psalm 126 : 1, 2
Mattheüs 4 : 12 – 17
Psalm 51 : 1, 7
Psalm 85 : 1
Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 88

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2022