Dagelijks Woord

Meer over Preek luisteren

Avonddienst

Avonddienst

19 sep2021 18:30

Ds. W. Pieters

Uitgenodigd voor deze dienst: Groep 4, 5, 6 - Kok t/m Vierhout

Liturgie

Psalm 23 : 1
Lukas 22 : 7 - 20
Psalm 23 : 2
Psalm 23 : 3
Psalm 90 : 8, 9
Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 77

De uitzending van de kerkdiensten op internet en het downloaden daarvan brengen kosten met zich mee. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Een bijdrage in deze kosten is dan ook welkom.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Elspeet (Hersteld Hervormde Gemeente) onder vermelding van Kostenbijdrage Internetuitzendingen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

  • © hersteld hervormde kerk 2021