Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Gemeenteavond gender en de Bijbel

Deze avond wordt gehouden in één van de zalen van onze kerk.

22 mrt2023

Er is een dominante groep in onze samenleving die van mening is dat je geslacht of gender een keuze is in plaats van biologisch bepaald. Hierin zien we een ontwrichting van de heilzame scheppingsorde. Er leven veel vragen op dit terrein, ook vanwege de voorbeelden van mensen die psychisch worstelen met hun identiteit op dit vlak. We spreken dan over genderdysforie.

Op 22 maart houden we een gemeente-avond waarin ds. M. Klaassen, die werkzaam is bij het Bijbels Beraad M/V, een inleiding houdt. Er is ruimte voor vragen en gesprek. Deze avond is nuttig voor ouderen en jongeren. Het moderne gender-denken krijgt steeds meer invloed. Ook in onze gemeente zijn er meerderen die hiermee via werk of studie of in persoonlijke contacten in aanraking komen; en dat zal alleen maar meer worden. Daarom is Bijbelse toerusting van groot belang.

Allen van harte uitgenodigd!

Inloop vanaf 19.00 uur, we starten om 19.30 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2023